top of page

BARNE OG UNGDOMSARBEID 

Eva Margots eldste bevarte tegninger er fra hun var 9 år gammel i 1953, og det eldste maleriet er fra 1957. Jeg husker at jeg kikket på dem nokså overfladisk for førti år siden uten å reagere noe spesielt. Men da jeg fant dem igjen på loftet for noen få måneder siden, så jeg dem i et nytt perspektiv for de avslørte i frøs form Evas evner og egenskaper som kunstner, hvordan hun hadde blomstret i løpet av disse førti årene, at alt hun hadde skapt senere var en naturlig forlengelse av disse tidlige arbeid. Dette har rørt meg dypt og derfor ønsket jeg å presentere noen av disse helt til slutt. Og ja, de er «bare» barnetegninger, friske og naive, men de er godt laget og vitner om at Eva som jentunge og ung pike hadde en god strek og et våkent blikk for verden og folk rundt henne. Gjennom disse tegningene forteller Eva historier på en fantasifull, presis og detaljert måte hvor hun iscenesetter mennesker i bestemte situasjoner, noen ganger romantiske, av og til dramatiske og ofte humoristiske. Hun avslører også flere ganger drømmen om Paris. Eva i et nøtteskall. Maleriene fra denne tiden viser hvor opptatt hun allerede var av anatomi, farger og lys.

Philippe Roux, 28.mai 2020.

#800 - I Paris - 29,5X21 - 1953
#801 - Jeg og Mamma - 29,5X21 - 1953
#802 - HEKS - 29,5x21 - 1954
#803 - Pianistinnen - 29,5X21 - 1954
#804 - De Gamle II - 29,5X21 - 1957
#805 - fru Kjas og fru Mas - 29,5X21 - 1956
#806a - foto av Barndomshjem etter brannen - mars 1954
#806b - HUSBRANN - 29,5X21 - 1957-1958
#807 - ungdommen nå til dags - 29,5X21 - 1957
#808 - ROCKENROLL - 29,5X21 - 1957
#809 - Våren er romantisk - 29,5X21 - 1957
#810 - Langt i fra fastland - 29,5X21 - 19579
#811 - Når månen står opp - 29,5X21 -  1957
#812 - Skogbrann - 29,5X21 -1957
#813 - Hytta mi - 29,5X21 - 1957
#814 - Resturant - 29,5X21 - 1958
#815 - St. Hans - 29,5X21 - 1958
#816 - Rytterske - 29,5X21 - 1958
#817 - På kvinnelegens venteværelse - 31X23 - 1958
#818 - Gammel Fisker - 1959
#819 - Han er vekke - 29,5X21 - 1958
#820  - Turister i Afrika- 1959
#821 - De spøkefulle - 19X14 - 1960
#822 - i køen - 31X23 - 1960
#823 - Hei Mister Banjo- 20X16
#824 - PÅ STRANDEN - 31X23 - 1960
#825 - Ha tålmodighet litt til da, far - 31X23 - 1960
#826 - På tur - 29,5X21 - 1960
#827 - et minne fra lyse dager - 12,5X8
#828 - F.E.J. - 10,5X10 - 1962
#829 - Nente ! - 10X13 - 1962
#830 - Kjærlighet- 15X20,5 - 1964
#831 - Påskekaktus - 29,5X21 - 1958
#832 - et eldre par - 29,5X21 - 1959
#833 - Akt - olje på papp 34x32 - 1957
#834 - Nature morte fumante - olje på panel 23,5x21 - 1958
#835 - Budeie - olje på papp 32x25 - 1960ca
#836 - Landskap 3 - olje på panel - 43,5x42 – 1961ca
#837 - Landskap 4 - olje på panel 40x33 - 1961ca
#838 - Landskap 6 - olje på panel 73X60 - 1961ca. – collection –Beryl Simonsen – III
#839 - Landskap 7 - olje på panel 44,5x55 - 1962ca. – collection Philippe Roux – III
#840 - Landskap 8 - olje på panel 74x50 - 1962ca. – collection Philippe Roux – III
#841 - Varoddbroa - olje på panel 46x38 - 1963ca. – collection Philippe Roux – III
#842 - Femme à la Pomme - olje på panel 65x46 – collection Philippe Roux – III
#843 - Kvinne som leser - olje på panel 48x36 – collection Philippe Roux – III
#844 - MOR - olje på panel 33x24 – collection Philippe Roux – III
#845 - Portrait à la bougie - olje på panel 46x38 – collection Philippe Roux – III

Klassifisering og kodifisering av ungdomsverk

III – BARNE OG UNGDOMSÅRENE.

bottom of page