top of page
PRESENTASJON AV EVA MARGOTS VERK

I – MALERIENE

Med et uttrykk som varierer fra det uskyldige og romantiske til det råe og tragiske, og som pendler mellom det symbolske og det abstrakte, fanger Eva Margots bilder blikket vårt og taler til oss. Det tradisjonelle formspråket, de kraftige fargene og det rike lyset formidler fullt ut det hun hadde på hjertet. Autodidakt, sensuell og intuitiv fremfor alt, taler Eva Margot til hjertet. Fra barndommen av veldig oppmerksom på omgivelsene sine og senere på sin epokes begivenheter, var Eva alltid opptatt av mennesker, deres forhold til hverandre og til naturen. Samtidig var hun alltid nøye med de små detaljene, den estetiske side ved hvert bilde, kanskje den mest originale side ved hennes kunst.

II – TEGNINGER
«Jeg tenker bare i farger, men jeg tror jeg er bedre til å tegne enn å male», sa Eva Margot før hennes første separate utstilling i 1979. Jeg vet ikke hva hun ville sagt tretti eller førti år senere, men å tegne, det kunne hun. Stilmessig kan tegningene grupperes på samme måte som maleriene. Det figurative dominerer nesten overalt, men det meste hører hjemme i det intuitive og «magiske», og resten i realismen.

bottom of page